En ny bank med nya möjligheter
Kristianstads Sparbank, Tyringe Sparbank och sju Swedbank-kontor i Hässleholm och Osby kommuner har tillsammans bildat en ny bank som heter Sparbanken 1826. Den nya banken har 280 medarbetare på 21 olika kontor i fyra olika kommuner. Detta innebär nya möjligheter för både privatkunder, företag och hela regionen att växa och utvecklas.
Mikael Forsberg är chef för företagsmarknaden inom Sparbanken 1826 och ser stora fördelar med den nya banken.
- Vi är en av de största fristående sparbankerna i landet och kan med våra många kontor ta snabba beslut nära kunden. Speciellt viktigt är detta för små och stora företag, förklarar Mikael Forsberg.

Samarbetet med Swedbank gör att banken kan erbjuda många bra produkter och tjänster till bättre priser. Dessutom får medarbetarna tillgång till aktuella utbildningar som höjer kompetensen, som i sin tur gagnar kunderna.
- Vi satsar mycket på fortbildning och certifiering av vår personal och har mycket skickliga privat- och företagsrådgivare samt aktiemäklare, berättar Mikael. Vårt Aktiebord är ett av de bästa i landet och har öppet när börsen har öppet.

Kunder med större placeringar erbjuds Private Banking. Det innebär att de får individuell placeringsrådgivning och tillgång till specialistkompetens inom juridik och försäkringar. När det gäller företagskunderna så försöker banken hitta lösningar för både företagaren och dennes familj samt företaget och dess anställda. Det kan till exempel handla om anpassade pension-, liv-, sjuk-, och sjukvårdsförsäkringar.
- Företagaren ska koncentrera sig på att driva sitt företag och vi ska göra allt för att stötta honom eller henne på vägen. Därför erbjuder vi också Telefonbanken Företag, Internetbanken Företag och e-bokföring, säger Mikael.

Bankens resa startade 1826 med grundtanken att hjälpa människor att utveckla sin ekonomi och få bygden att växa. Omtanken om bygden och människorna spelar fortfarande en viktig del i bankens arbete. Ingen annan bank sponsrar så mycket inom idrott och kultur eller satsar så stort på små- och medelstora företag.
- Vi vill växa tillsammans med bygden och våra kunder och bildandet av Sparbanken 1826 ger oss nya möjligheter att göra det, avslutar Mikael Forsberg.

Sparbanken 1826

Bransch:
Bank / Finansiering

Telefon: 044-182600


Email:
info@sparbanken1826.se

Hemsida:
www.sparbanken1826

Adress:
Sparbanken 1826
Box 530
29125 Kristianstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN